Ηρακλειώτικες επιχειρήσεις
Το 1898 ο Νικόλαος Καστρινάκης ιδρύει τον «Αλευρόμυλο Καστρινάκη», ενώ την ίδια χρονιά συστήνονται οι εμπορικοί οίκοι «Κωνσταντίνος Γ. Λιοπιράκης» και «Γ. Αποστολάκης». Το 1904 ιδρύεται η οινοπνευματοποιία «Φαιστός» από τους Ξενάκη και Λιανά. Το αυξημένο ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για την ελληνική σταφίδα ωθεί, το 1909, τον Γεώργιο Μ. Διαλλινά στη σύσταση της ομώνυμης εταιρίας επεξεργασίας και εμπορίας σταφίδας. Το 1911 ιδρύεται το πυρηνελαιουργείο «Αθηνά» των Λιαπάκη - Αλεπουδέλη - Βασιλάκη - Ταλιάνη και το 1912 το «Εργοστάσιο Ζυμαρικών Ηράκλειον Κρήτης» (Ε.Ζ.Η.Κ.) των Γρυλιωνάκη - Ανωγειαννάκη - Γεωργιάδη & Σία. Στα 1913, λίγους μήνες πριν την επίσημη ένωση με την Ελλάδα, ο Γεώργιος Ε. Μιτσοτάκης ιδρύει ατμοκίνητο εργοστάσιο ελαιουργίας.
1898  |  1899  |  1900  |  1902  |  1905  |  1906  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913
Αγγελία στην εφημερίδα «Ηράκλειον», Έτος Α, αρ. 36, 14 Απριλίου 1894 (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Άποψη της ανατολικής τάφρου του φρουρίου του Χάνδακα. Σε πρώτο πλάνο οι αλευρόμυλοι Καστρινάκη, ενώ επάνω διακρίνεται το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, 1898 (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Η σφραγίδα του φωτογραφείου του Behaeddin (φωτ. Χαμζά Ρουστέμ, συλ. Τζανή Ιωάννη)
1898
1899
1899
1900
1902
1905
1906
1906
1908
1908
1909
1909
1910
1911
1912
1913