Η κρατική υποστήριξη
Η άνθιση των βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων υποστηρίζεται από την κυβερνητική πολιτική. Η Κρητική Πολιτεία προσπαθεί να ενθαρρύνει τη βιομηχανική ανάπτυξη επιτρέποντας συχνά την εισαγωγή μηχανημάτων, χωρίς την επιβάρυνση δασμών και τελωνειακών τελών:

«ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Περί ατελούς εισαγωγής εν Ηρακλείω υπό των αδελφών Καπνιστού μηχανημάτων οινοπνευματοποιίας

...Επιτρέπομεν την ατελή εισαγωγή εις Ηράκλειον υπό των αδελφών Καπνιστού των εξής μηχανημάτων ήτοι

1. Ενός ατμολέβητος Γαλλικού συστήματος, μήκους μέτρων εξ ...μετά της καπνοδόχου ύψους 15 μέτρων, μιας δεξαμενής ύδατος τετραγώνου...

Εν Χαλέπα τη 3 Ιουλίου 1904»

1898  |  1899  |  1900  |  1902  |  1905  |  1906  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913
Το εργοστάσιο Αθηνά (συλ. Λιάνας Σταρίδα)
1898
1899
1899
1900
1902
1905
1906
1906
1908
1908
1909
1909
1910
1911
1912
1913