«Λύκειον ο Κοραής»
Ένα από τα πιο ιστορικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού, το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο «Λύκειον ο Κοραής», ιδρύεται το 1905 από τον πανεπιστημιακό Ιωάννη Περδικάρη και κερδίζει σύντομα την εμπιστοσύνη των Ηρακλειωτών. Στο πρόγραμμά του ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων και των τουρκικών, ήδη από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Το εκπαιδευτήριο διαθέτει ακόμα πλούσια βιβλιοθήκη και Μετεωρολογικό Σταθμό.
1898  |  1899  |  1900  |  1902  |  1905  |  1906  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913
Αναμνηστική φωτογραφία των μαθητών του Λυκείου "Κοραής" (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Αναμνηστική φωτογραφία από το Λύκειον "Κοραής", 1937 - 1938 (αρχείο Αλίκη Παπαδάκη)
1898
1898
1899
1899
1900
1902
1905
1906
1906
1908
1908
1909
1909
1910
1911
1912
1913