Φιλοζωϊκή ευαισθησία
Η αλλαγή στο πολιτικό καθεστώς επιβάλλει και αλλαγές στα ήθη. Η νομοθεσία της Κρητικής Πολιτείας δείχνει ευαισθησία σε θέματα, όπως η κακοποίηση των ζώων:

ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Διαταγή

Περί κακοποιήσεως των ζώων

Άρθρ. 1. Απαγορεύεται αυστηρώς το φέρεσθαι απανθρώπως προς τα ζώα κακοποιείν ταύτα άνευ ανάγκης ή εξαναγκάζειν αυτά εις κόπους αριδήλως υπερβολικούς.

Άρθρ. 2. Οι παραβάται θέλουσι καταγγέλεσθαι ενώπιον της Δικαστικής Αρχής υποκείμενοι εις τας ποινάς τας περιεχομένας εις το άρθρον 659 του ποινικού Νόμου επί απειθεία...

Εν Χανίοις τη 7 Δεκεμβρίου 1899

1898  |  1899  |  1900  |  1902  |  1905  |  1906  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913
Εξωτερική άποψη των παλαιοενετικών τειχών με τη σιταποθήκη, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Βουκολική σκηνή στον Αλμυρό ποταμό (φωτ. Γ. Μαραγιάννης, No 5)
Σκηνή από βρύση (R. Behaeddin)
Το άλεσμα του σιταριού με το χερόμυλο (Nelly's, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη)
1898
1899
1899
1900
1902
1905
1906
1906
1908
1908
1909
1909
1910
1911
1912
1913