Οι αστοί
Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα διαμορφώνονται στο Ηράκλειο κάποια σταδιακά αναπτυσσόμενα αστικά στρώματα, με αυξημένες οικονομικές δυνατότητες και υψηλό βιοτικό επίπεδο. Περιλαμβάνουν εμπόρους, βιομηχάνους και βιοτέχνες, υψηλόβαθμους υπαλλήλους του νέου διοικητικού μηχανισμού, ανθρώπους που, αναζητώντας πρότυπα ζωής και συμπεριφοράς, στρέφονται όλο και περισσότερο προς την Ευρώπη. Η παρουσία του βρετανικού στρατού στην πόλη και το καθημερινό πήγαινε - έλα των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών επιταχύνουν τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού.

Στην «καλή κοινωνία» του Ηρακλείου καθιερώνεται η γαλλική γλώσσα και οι ευρωπαϊκοί κανόνες καλής συμπεριφοράς. Οι νεαροί Ηρακλειώτες, σε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό, συνεχίζουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα δέχονται και αυτά τις επιδράσεις των νέων συνθηκών, δεν είναι όμως σε θέση να ακολουθήσουν αυτή την πορεία εξευρωπαϊσμού με τους ίδιους ρυθμούς.1898  |  1899  |  1900  |  1902  |  1905  |  1906  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913
Οι δρόμοι των τσαρσιών (αγορών) ήταν πλακοστρωμένοι στο Ηράκλειο των αρχών του 20ού αιώνα και τα προϊόντα της κρητικής γης σε αφθονία (R. Behaeddin, No 23, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Η οδός Φαιστού, σημερινή Λεωφ. Καλοκαιρινού, από τους πιο πολυσύχναστους και εμπορικούς δρόμους της πόλης, 1900 (R. Behaeddin, No 77, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Παρέα αστών στις αρχές του 20ου αιώνα (φωτ. Γ. Μαραγιάννης, συλ. Τζανή Ιωάννη)
Η οικογένεια Δημητρίου Καβαλλάκη. Τέλη 19ου αιώνα (αρχείο Αθηνά Σ. Μπουρλώτου, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
1898
1899
1899
1900
1902
1905
1906
1906
1908
1908
1909
1909
1910
1911
1912
1913