Χριστιανοί και μουσουλμάνοι

Η εθνογραφική σύσταση του πληθυσμού της πόλης παρουσιάζει θεαματικές μεταβολές κατά την περίοδο της Αυτονομίας. Στην απογραφή του 1881 το Ηράκλειο έχει 6.361 χριστιανούς και 14.597 μουσουλμάνους κατοίκους. Το 1900, όμως, η εικόνα αλλάζει και η υπεροχή του μουσουλμανικού στοιχείου ανατρέπεται, για πρώτη φορά μετά από αιώνες - 9.744 χριστιανοί έναντι 9.565 μουσουλμάνων. Τα επόμενα χρόνια η αύξηση του χριστιανικού στοιχείου παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις: 11.837 χριστιανοί έναντι 8.195 μουσουλμάνων το 1907, 15.877 χριστιανοί έναντι 9.248 μουσουλμάνων το 1911. Η μεταβολή αυτή εκφράζεται το 1911 και πολιτικά, καθώς το Ηράκλειο αποκτά για πρώτη φορά χριστιανό δήμαρχο, τον Στυλιανό Γεωργίου, που διαδέχεται το μουσουλμάνο Μουσταφά Δεληαχμετάκη.

1898  |  1899  |  1900  |  1902  |  1905  |  1906  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913
"Σκηνή δρόμου" του Ηρακλείου. Η σημερινή οδός Ίδης, 1900 (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Εμπορικός δρόμος της πόλης του Ηρακλείου (Borel-Boissonnas, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη)
Η τελετή της Ανάστασης στο Ηράκλειο, 1904 (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Ηρακλειώτες ψυχαγωγούνται από την ορχήστρα του Βρετανικού στρατού στην πλατεία Ελευθερίας (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
1898
1899
1899
1900
1902
1905
1906
1906
1908
1908
1909
1909
1910
1911
1912
1913