Διασκέδαση
Πολύμορφη και πλούσια, χάρη στην πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα που κυριαρχεί πλέον στην πόλη, είναι και η ψυχαγωγική δραστηριότητα. Νέες μορφές αναψυχής και ψυχαγωγίας κάνουν την εμφάνιση τους αυτήν την περίοδο, κυρίως κάτω από την επίδραση των ηθών και των εξελίξεων στη Δύση. Οι μορφές και οι χώροι διασκέδασης των αστικών και των λαϊκών στρωμάτων είναι διαφορετικές, αφού οι πρώτοι συνδέονται όλο και εντονότερα με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τη δυτική κουλτούρα, ενώ οι δεύτεροι διατηρούν πιο στενή σχέση με την παράδοση και τις επιδράσεις της ανατολικής Μεσογείου.
1898  |  1899  |  1900  |  1902  |  1905  |  1906  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913
Εκκλησία που έχει μετατραπεί σε καφενείο, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Παρέα Κρητικών διασκεδάζει με τη συνοδεία μαντολίνου (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
1898
1898
1899
1899
1900
1902
1905
1906
1906
1908
1908
1909
1909
1910
1911
1912
1913