Σχολεία, σύλλογοι και πνευματική ζωή
Η αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος του αναλφαβητισμού αποτελεί μία από τις άμεσες προτεραιότητες της Κρητικής Πολιτείας. Με το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας θεσπίζεται για πρώτη φορά στο νησί η υποχρεωτική στοιχειώδης εκπαίδευση και για τα δύο φύλα, που συνοδεύεται από την ίδρυση δεκάδων νέων σχολείων. Το σχολικό έτος 1909-1910 λειτουργούν 656 δημοτικά σχολεία και οι μαθητές ξεπερνούν τους 40.000.

Το Ηράκλειο αναδεικνύεται σε βασικό κέντρο της εκπαιδευτικής αυτής εξόρμησης. Δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα λειτουργούν στην πόλη, ενώ εκατοντάδες είναι οι μαθητές που συρρέουν από την επαρχία για να φοιτήσουν στο «Γυμνάσιον Ηρακλείου», που στεγάζεται στους τουρκικούς στρατώνες (σημερινή Νομαρχία).

Πλήθος συλλόγων και σωματείων αναπτύσσουν ζωηρή πνευματική και φιλανθρωπική δραστηριότητα. Ιδρύεται το 1910 η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, χάρη στη δωρεά που ο Δημήτριος Βικέλας είχε κάνει το 1908 προς το δήμο Ηρακλείου. Εντυπωσιακή είναι αυτήν την περίοδο και η πρόοδος στις αρχαιολογικές έρευνες.

Τοπικές εφημερίδες, όπως η «Δάφνη», η «Ελευθερία», η «Μεντανέτ» (στην τουρκική και γαλλική γλώσσα) και περιοδικά, όπως η «Χριστιανική Κρήτη» και η «Κρητική Στοά», εκδίδονται και κυκλοφορούν για να καλύψουν τις ανάγκες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του κοινού.

1898  |  1899  |  1900  |  1902  |  1905  |  1906  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913
Μαθητικές εκδηλώσεις στην πλατεία Πρίγκηπος. Σημερινή πλατεία Ελευθερίας (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Στους παλαιούς τουρκικούς στρατώνες στεγάζονταν το "Γυμνάσιον Ηρακλείου". Σήμερα στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, στεγάζονται η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τα Δικαστήρια και η Διεύθυνση της Αστυνομίας, 1900 (R. Behaeddin, No 76, συλ. Μ. Παπαδάκη-Δάνδολου)
Αναμνηστική φωτογραφία των απόφοιτων δημοδιδασκάλων του έτους 1905 (φωτ. Γ. Μαραγιάννης, συλ. Τζανή Ιωάννη)
Πτυχίο δημοδιδασκάλου από την Κρητική Πολιτεία, 1905 (συλ. Τζανή Ιωάννη)
Αίτηση αύξησης μισθού του επιστάτη της Ελληνικής Σχολής Ηρακλείου, 21 Ιανουαρίου 1864, (Αρχείο Δημοσθένη Γ. Στεφανίδη, Ιστορίας Προσώπων Τεκμήρια, τόμος Α' (1785-1869), σελ. 216, Ηράκλειο 2006, ΥΠΕΠΘ - Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Ηρακλείου)
Εξώφυλλο του βιβλίου "Μαθήματα Γεωργίας", 1905 (συλ. Τζανή Ιωάννη)
1898
1898
1899
1899
1900
1902
1905
1906
1906
1908
1908
1909
1909
1910
1911
1912
1913