Θρησκεία
Ελληνικές θεότητες λατρεύονται στην Κρήτη ήδη από την κρητο-μυκηναϊκή εποχή. Παράλληλα, όμως, διατηρούνται πολλά στοιχεία από δοξασίες και θρησκευτικές αντιλήψεις με έντονο το μινωικό στοιχείο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ολύμπιος Δίας που στην Κρήτη συγχωνεύεται με τον Κρηταγενή Δία.
900π.Χ.  |  800π.Χ.  |  688π.Χ.  |  600π.Χ.  |  500π.Χ.  |  481π.Χ.  |  400π.Χ.  |  336π.Χ.  |  330π.Χ.  |  323π.Χ.  |  62  |  250  |  296  |  304
Ο Δίας με τον κεραυνό του πάνω στην κορυφή του κρητικού όρους Ίδη, 17ος αιώνας (Franco Valesio, Βενετία)
900π.Χ.
800π.Χ.
688π.Χ.
600π.Χ.
500π.Χ.
481π.Χ.
400π.Χ.
336π.Χ.
330π.Χ.
323π.Χ.
62
250
296
304