Γεωμετρικός ρυθμός
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ρυθμού αυτού στην κεραμική αποτελούν οι ομόκεντροι κύκλοι με τη χρήση διαβήτη, διάφορα γεωμετρικά σχήματα και η εμφάνιση της ανθρώπινης μορφής.
900π.Χ.  |  800π.Χ.  |  688π.Χ.  |  600π.Χ.  |  500π.Χ.  |  481π.Χ.  |  400π.Χ.  |  336π.Χ.  |  330π.Χ.  |  323π.Χ.  |  62  |  250  |  296  |  304
Αγγεία γεωμετρικού ρυθμού, 1050 π.Χ. - 750 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
900π.Χ.
800π.Χ.
688π.Χ.
600π.Χ.
500π.Χ.
481π.Χ.
400π.Χ.
336π.Χ.
330π.Χ.
323π.Χ.
62
250
296
304