Επιρροές
Παραδείγματα επιρροών εντοπίζονται στα ευρήματα από το Ιδαίο Άντρο, από τάφους στην Κνωσό, την Πραισό και αλλού, όπως στα χρυσά κοσμήματα, στα διαδήματα και στα σφυρήλατα ειδώλια.


900π.Χ.  |  800π.Χ.  |  688π.Χ.  |  600π.Χ.  |  500π.Χ.  |  481π.Χ.  |  400π.Χ.  |  336π.Χ.  |  330π.Χ.  |  323π.Χ.  |  62  |  250  |  296  |  304
Χάλκινο τύμπανο από το Ιδαίο Άντρο (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Χάλκινη φιάλη από το Ιδαίο Άντρο (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Χάλκινο φιαλίδιο από το Ιδαίο Άντρο (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
900π.Χ.
800π.Χ.
688π.Χ.
600π.Χ.
500π.Χ.
481π.Χ.
400π.Χ.
336π.Χ.
330π.Χ.
323π.Χ.
62
250
296
304