Τέχνη
Τέτοια στοιχεία είναι τα ελικόμορφα διακοσμητικά μοτίβα και η παρουσία φανταστικών ζώων, όπως γρύπες, σφίγγες και άλλα. Στο χώρο της πλαστικής, η παράδοση θέλει τον ντόπιο τεχνίτη Δαίδαλο να συνδέει το όνομά του με την περίοδο αυτή και με την κατασκευή μνημειακών αγαλμάτων ή αγαλματιδίων, κούρων και κορών, με κοινά χαρακτηριστικά τα ανοικτά μάτια και τα άκρα σε κάποια κίνηση.


900π.Χ.  |  800π.Χ.  |  688π.Χ.  |  600π.Χ.  |  500π.Χ.  |  481π.Χ.  |  400π.Χ.  |  336π.Χ.  |  330π.Χ.  |  323π.Χ.  |  62  |  250  |  296  |  304
Περίτμητα ελάσματα με σφυρήλατες παραστάσεις ανθρώπινων μορφών με ζώα, 630 π.Χ. - 620 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Περίτμητα ελάσματα με σφυρήλατες παραστάσεις ανθρώπινων μορφών με ζώα, 630 π.Χ. - 620 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Περίτμητα ελάσματα με σφυρήλατες παραστάσεις ανθρώπινων μορφών με ζώα, 640 π.Χ. - 630 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
900π.Χ.
800π.Χ.
688π.Χ.
600π.Χ.
500π.Χ.
481π.Χ.
400π.Χ.
336π.Χ.
330π.Χ.
323π.Χ.
62
250
296
304