Αναταραχές
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο λεγόμενος «Κρητικός πόλεμος» (205-201 π.Χ.), που ξεσπά μεταξύ της Ρόδου και της Ιεράπυτνας, της σημερινής Ιεράπετρας, για τον έλεγχο των θαλάσσιων δρόμων και την εξάλειψη της πειρατείας. Στο πλευρό της νικήτριας Ρόδου στέκεται η Κνωσός, ενώ οι όροι για την Ιεράπυτνα είναι ιδιαίτερα σκληροί.
900π.Χ.  |  800π.Χ.  |  688π.Χ.  |  600π.Χ.  |  500π.Χ.  |  481π.Χ.  |  400π.Χ.  |  336π.Χ.  |  330π.Χ.  |  323π.Χ.  |  62  |  250  |  296  |  304
Αργυρό δίδραχμο (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
900π.Χ.
800π.Χ.
688π.Χ.
600π.Χ.
500π.Χ.
481π.Χ.
400π.Χ.
336π.Χ.
330π.Χ.
323π.Χ.
62
250
296
304