Μετα - μινωική Κρήτη
Λίγα στοιχεία γνωρίζουμε για τη μετα-μινωική Κρήτη της Γεωμετρικής περιόδου (11ος - 8ος αι. π.Χ.). Είναι σίγουρο ότι η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις με τους παλαιότερους κατοίκους του νησιού για την επικράτηση.

Η οικονομία στηρίζεται στις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία. Από την 1η χιλιετία εισάγεται το Ολυμπιακό Πάνθεο στην επίσημη θρησκεία. Στην τέχνη, και πιο χαρακτηριστικά στην αγγειογραφία, έχουμε την επικράτηση του γεωμετρικού ρυθμού, ενώ επίσης παρατηρούνται επιρροές, κυρίως στη μεταλλοτεχνία, από την τέχνη της Βόρειας Συρίας και της Παλαιστίνης.

900π.Χ.  |  800π.Χ.  |  688π.Χ.  |  600π.Χ.  |  500π.Χ.  |  481π.Χ.  |  400π.Χ.  |  336π.Χ.  |  330π.Χ.  |  323π.Χ.  |  62  |  250  |  296  |  304
Χάλκινη ημισφαιρική ενεπίγραφη φιάλη, 1050 π.Χ. - 750 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Πήλινο ομοίωμα κυκλικού ναΐσκου (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
900π.Χ.
800π.Χ.
688π.Χ.
600π.Χ.
500π.Χ.
481π.Χ.
400π.Χ.
336π.Χ.
330π.Χ.
323π.Χ.
62
250
296
304