Αρχαϊκή περίοδος
Η περίοδος αυτή, γνωστή και ως Ανατολίζουσα ή Δαιδαλική περίοδος (7ος και 6ος αι. π.Χ.), χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία ισχυρών πόλεων, όπως η Κνωσός, η Δρήρος, η Λατώ, η Γόρτυνα, η Άπτερα, η Πραισός και άλλες με ανεπτυγμένη οικιστική οργάνωση, αγορά, νόμους και κέντρο εξουσίας.

Αξιοσημείωτες είναι οι νομικές διατάξεις που αναγράφονται σε εντοιχισμένους λίθους σε ναό της Δρήρου, που χρονολογούνται τον 7ο αι. π.Χ., και αποτελούν τον παλαιότερο γνωστό ελληνικό νόμο.

Την αγροτική οικονομία συμπληρώνουν οι εμπορικές δραστηριότητες, που αυξάνονται λόγω της σημαντικής θέσης του νησιού. Στην τέχνη παρατηρείται η εισαγωγή και η δημιουργική αφομοίωση ανατολικών στοιχείων, ενώ σημαντική ανάπτυξη σημειώνεται και στην πλαστική.900π.Χ.  |  800π.Χ.  |  688π.Χ.  |  600π.Χ.  |  500π.Χ.  |  481π.Χ.  |  400π.Χ.  |  336π.Χ.  |  330π.Χ.  |  323π.Χ.  |  62  |  250  |  296  |  304
Η αρχαία πόλη Δρήρος
Γενική άποψη της αγοράς της αρχαίας πόλης Λατώ
Αρχαιολογικός χώρος στην Πραισό
Ο ναός στην Αρχαία Άπτερα
900π.Χ.
800π.Χ.
688π.Χ.
600π.Χ.
500π.Χ.
481π.Χ.
400π.Χ.
336π.Χ.
330π.Χ.
323π.Χ.
62
250
296
304