Νομοθετικός κώδικας
Από τη Γόρτυνα προέρχεται η μεγαλύτερη γνωστή ελληνική επιγραφή που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 5ου αι. π.Χ. Αποτελεί νομοθετικό κώδικα, χαραγμένο σε δώδεκα λίθινες στήλες, τις δέλτους. Το μεγαλύτερο τμήμα της εντοιχίζεται σε μεταγενέστερη φάση στη Β.Δ. πλευρά του Ωδείου της Γόρτυνας.

Ο κώδικας, που είναι γραμμένος βουστροφηδόν, από δεξιά προς τα αριστερά και αντιστρόφως, σε αρχαϊκό δωρικό αλφάβητο, απαρτίζεται από 600 στίχους και αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και ταξινόμησης παλαιών και νέων διατάξεων. Αναφέρεται, κυρίως, σε θέματα περιουσιακά, κληρονομικά, βιασμών και αποπλανήσεων, δούλων, διαζυγίων, υιοθετήσεων και γενικά σε θέματα που για την εποχή εκείνη αποτελούν τον κύριο λόγο δικαστικών διενέξεων.900π.Χ.  |  800π.Χ.  |  688π.Χ.  |  600π.Χ.  |  500π.Χ.  |  481π.Χ.  |  400π.Χ.  |  336π.Χ.  |  330π.Χ.  |  323π.Χ.  |  62  |  250  |  296  |  304
Η "Μεγάλη επιγραφή" ο κώδικας των νόμων της Γόρτυνας (Αρχαιολογικός χώρος Γόρτυνας)
Μερική άποψη του αρχαιολογικού χώρου της Γόρτυνας
Το Ωδείο της Γόρτυνας, 1992 (J.W. Myers, E.E. Myers, G. Cadogan)
900π.Χ.
800π.Χ.
688π.Χ.
600π.Χ.
500π.Χ.
481π.Χ.
400π.Χ.
336π.Χ.
330π.Χ.
323π.Χ.
62
250
296
304