Ελληνιστική περίοδος
Μετά την ίδρυση των ελληνιστικών βασιλείων, οι ελληνικές πόλεις έρχονται αντιμέτωπες με την ισχυρή μακεδονική δύναμη. Η Κρήτη γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα των Πτολεμαίων της Αιγύπτου, που μετά το 270 π.Χ. επιδιώκουν τον έλεγχο των εμπορικών δρόμων της Ανατολής.

Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. τοποθετείται το «Κοινόν των Κρητών» («Κοινόν των Κρηταιέων»), πολιτική ένωση υπό την ηγεσία της Κνωσού και της Γόρτυνας, με κύρια αρμοδιότητα τις εξωτερικές σχέσεις. Την ίδια περίοδο περίπου ξεσπά πόλεμος μεταξύ της συμμαχίας Κνωσού - Γόρτυνας με τη Λύττο, που είχε αρχίσει να επιδεικνύει μια ανεξάρτητη πολιτική. Η Λύττος το 220 π.Χ. καταστρέφεται ολοκληρωτικά και δεν κατοικείται για δυο περίπου αιώνες.

Η περίοδος μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση χαρακτηρίζεται από αναταραχές και εσωτερικές κρίσεις με τη συχνή ανάμειξη ξένων δυνάμεων. Στην τέχνη της περιόδου (4ος - 1ος αι. π.Χ.), η Κρήτη επηρεάζεται από τις τάσεις της υπόλοιπης Ελλάδας. Έργα φθάνουν κυρίως από τα αττικά εργαστήρια και άλλα εγχώρια έχουν έντονα την ταυτότητα των κέντρων αυτών.

900π.Χ.  |  800π.Χ.  |  688π.Χ.  |  600π.Χ.  |  500π.Χ.  |  481π.Χ.  |  400π.Χ.  |  336π.Χ.  |  330π.Χ.  |  323π.Χ.  |  62  |  250  |  296  |  304
Αναθηματική επιγραφή στον Δία Σωτήρα και την Τύχη (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Νομίσματα ελληνιστικής περιόδου (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Υδρία ελληνιστικής περιόδου, 210 π.Χ. - 200 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Υδρία ελληνιστικής περιόδου, 255 π.Χ. - 245 π.Χ. (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Αναθηματικό ανάγλυφο γυναικείας μορφής (Ρέθυμνο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Νόμισμα ελληνιστικής περιόδου (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
900π.Χ.
800π.Χ.
688π.Χ.
600π.Χ.
500π.Χ.
481π.Χ.
400π.Χ.
336π.Χ.
330π.Χ.
323π.Χ.
62
250
296
304