Συμμαχία Κνωσού
Στο πλαίσιο των πολιτικών αλλαγών που συνοδεύουν την ελληνιστική εποχή, δημιουργούνται ενώσεις κρητικών πόλεων μεταξύ τους, αλλά και με άλλες ελληνικές πόλεις. Δε γνωρίζουμε ακριβώς, εάν ο χαρακτήρας των συνασπισμών αυτών είναι πολιτικός, οικονομικός ή απλώς θρησκευτικός. Γνωρίζουμε, όμως, πως υπάρχουν τέσσερις ενώσεις στην Ελληνιστική Κρήτη, μεταξύ των οποίων και της Κνωσού.
Σε μια συνθήκη της Κνωσού με τη Μίλητο της Μικράς Ασίας το 293-292 π.Χ. αναφέρονται οι 20 πόλεις της ένωσης, μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες: Τύλισος, Ραύκος, Χερσόνησος, Μίλητος, Ελτυνία, Ηράκλειον, Πριανσός, Απολλωνία, Πετραία, Κυδωνία. Η ένωση αυτή, που επεκτείνεται στο σύνολο του νησιού, είναι η ισχυρότερη της Κρήτης.900π.Χ.  |  800π.Χ.  |  688π.Χ.  |  600π.Χ.  |  500π.Χ.  |  481π.Χ.  |  400π.Χ.  |  336π.Χ.  |  330π.Χ.  |  323π.Χ.  |  62  |  250  |  296  |  304
Γενική άποψη του αρχαιολογικού χώρου της Τυλίσου
Αργυρά νομίσματα που εικονίζουν, πιθανόν το κεφάλι του Δία το ένα, και το Λαβύρινθο το άλλο (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Το άγαλμα της "Πεπλοφόρου" από τη Χερσόνησο (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Επιγραφή αφιερωμένη στην Βριτόμαρτι (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
900π.Χ.
800π.Χ.
688π.Χ.
600π.Χ.
500π.Χ.
481π.Χ.
400π.Χ.
336π.Χ.
330π.Χ.
323π.Χ.
62
250
296
304