Α' Βυζαντινή περίοδος (330 - 961)
Ως τμήμα του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους η Κρήτη κληροδοτείται στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, της οποίας αποτελεί διοικητική περιφέρεια, με πρωτεύουσα τη Γόρτυνα. Κατά τους πρώιμους βυζαντινούς αιώνες (4ο - 6ο αι.) το νησί διανύει μια περίοδο ευημερίας και ειρήνης. Από τα τέλη του 6ου αιώνα, όμως, σε όλη την αυτοκρατορία παρατηρείται μαρασμός των παλιών αστικών κέντρων και στροφή του πληθυσμού προς την ύπαιθρο. Οι Άραβες ελέγχουν τους εμπορικούς δρόμους της Ανατολής και το εξωτερικό εμπόριο παρουσιάζει κάμψη.

Από τον 7ο αι. το νησί μαστίζεται από αλλεπάλληλες πειρατικές επιδρομές, κυρίως των Αράβων, με αποτέλεσμα την παρακμή των παραλιακών οικισμών. Οι κάτοικοι μετακινούνται στην ενδοχώρα, κυρίως σε μικρούς αγροτικούς οικισμούς. Για την αντιμετώπιση της νέας απειλής η Κρήτη οργανώνεται σε Θέμα. Διοικητικό, εκκλησιαστικό και οικονομικό κέντρο του νησιού όμως παραμένει η Γόρτυνα.

Την περίοδο αυτή υπάρχει οικισμός, που ταυτίζεται με το ρωμαϊκό Ηράκλειον, και ανήκει στη δικαιοδοσία της Επισκοπής Κνωσού. Στα Πρακτικά της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου (786-7) αναφέρεται ο επίσκοπος Ηρακλειουπόλεως Θεόδωρος, τρίτος στη σειρά των ένδεκα επισκόπων Κρήτης. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ήδη από αυτήν την περίοδο να χρησιμοποιείται για τον οικισμό το τοπωνύμιο Κάστρο.365  |  395  |  431  |  448  |  535  |  623  |  654  |  668  |  727  |  750  |  765  |  767  |  795  |  827  |  843  |  862  |  949  |  960  |  961
Πιθανά, η θέση και το μέγεθος του οχυρού περιβόλου του οικισμού «Κάστρο» (Εργαστήριο Πολυμέσων)
Δίπτυχο από ελεφαντοστό όπου προσωποποιούνται ως γυναικείες μορφές η Ρώμη, παλιά πρωτεύουσα, και η Κωνσταντινούπολη, νέα πρωτεύουσα, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 5ος αιώνας (Βιέννη, Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης)
Σύγκρουση Βυζαντινών και Αγαρηνών, 11ος-12ος αιώνας (Ι. Σκυλίτζης, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη Ισπανίας)
Χρυσό περίαπτο με παράσταση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Νομισματική Συλλογή, Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας)
365
395
431
448
535
623
654
668
727
750
765
767
795
827
843
862
949
960
961