Οικονομικές δραστηριότητες
Ο χαρακτήρας της κρητικής οικονομίας παραμένει αγροτικός, ενώ το εμπόριο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη.

Κύρια προϊόντα είναι τα σιτηρά και το κρασί, ενώ ανεπτυγμένοι είναι και οι τομείς της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας. Από αραβικές, ως επί το πλείστον, πηγές πληροφορούμαστε ότι παράγονται ακόμη πολλά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, ενώ γίνεται λόγος και για την αλιεία. Συνεχίζεται και αυτήν την περίοδο η εκμετάλλευση του υπεδάφους που περιλαμβάνει εξόρυξη ορυκτών, μετάλλων και πετρωμάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ακονόπετρα στην περιοχή της Ελούντας. Η βιοτεχνική δραστηριότητα αντιπροσωπεύεται κυρίως από προϊόντα κεραμεικής και υαλουργίας.

Η εύρεση μικρού αριθμού νομισμάτων της περιόδου σε διάφορα σημεία του νησιού, όπως η Γόρτυνα, η Χερσόνησος και η Ελεύθερνα, υποδηλώνει μία περιορισμένη, έστω, χρήση χρήματος στις οικονομικές συναλλαγές των κατοίκων.


365  |  395  |  431  |  448  |  535  |  623  |  654  |  668  |  727  |  750  |  765  |  767  |  795  |  827  |  843  |  862  |  949  |  960  |  961
Χάλκινα νομίσματα Α' Βυζαντινής περιόδου, 4ος - 7ος αιώνας (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Αργυρά νομίσματα της Α' Βυζαντινής περιόδου, 4ος - 7ος αιώνας
Χρυσά νομίσματα της Α' Βυζαντινής περιόδου, 4ος - 7ος αιώνας (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
365
395
431
448
535
623
654
668
727
750
765
767
795
827
843
862
949
960
961