Εικονομαχία στην Κρήτη
Το 726 ο αυτοκράτορας Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος διατάσσει την απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη των ανακτόρων στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το συμβάν αποτελεί την αφετηρία μιας έντονης εσωτερικής διαμάχης, που είναι γνωστή με τον όρο Εικονομαχία. Η διαμάχη αυτή πήρε σύντομα και πολιτικές διαστάσεις, καθώς οι δυτικές επαρχίες της αυτοκρατορίας είναι εικονόφιλες, ενώ οι ανατολικές ταυτίζονται με τις εικονοκλαστικές αντιλήψεις του Λέοντα.

Κατά την πρώτη φάση της Εικονομαχίας στην Κρήτη, όπως άλλωστε και στις περισσότερες δυτικές επαρχίες της αυτοκρατορίας, φαίνεται να επικρατεί η εικονόφιλη παράταξη, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι δυνάμεις από το νησί συμμετέχουν στην επανάσταση του 727 εναντίον του Λέοντα Γ'. Στις επόμενες δεκαετίες εικονομάχοι αυτοκράτορες εξαπολύουν διωγμούς κατά των εικονόφιλων. Ο πιο γνωστός από τους Κρήτες που πέφτουν θύματα αυτών των διώξεων είναι ο Ανδρέας ο εν τη Κρίσει, που γεννήθηκε στο Κάστρο στις αρχές του 8ου αι. και μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Οκτωβρίου 767.

365  |  395  |  431  |  448  |  535  |  623  |  654  |  668  |  727  |  750  |  765  |  767  |  795  |  827  |  843  |  862  |  949  |  960  |  961
Ο Λέων Γ΄ Ίσαυρος με το γιο του Κωνσταντίνο σε νόμισμα της εποχής
Το μηνολόγιο του αυτοκράτορα Βασιλείου Β' με παράσταση της εικονόφιλης αυτοκράτειρας Θεοδώρας, 843 (Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη)
365
395
431
448
535
623
654
668
727
750
765
767
795
827
843
862
949
960
961