Πρωτοβυζαντινή τέχνη
Η εδραίωση της νέας θρησκείας και η συνακόλουθη ανάγκη για νέους λατρευτικούς χώρους συντελούν στην οικοδόμηση εντυπωσιακών ναών στο νησί. Κύριοι τύποι ναών αυτής της περιόδου είναι η ξυλόστεγη βασιλική, όπως λόγου χάρη η βασιλική στο Καστρί Χερσονήσου, και η βασιλική με τρούλο, χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της οποίας αποτελεί ο ναός του Αγίου Τίτου στη Γόρτυνα.

Οι ναοί κοσμούνται συχνά με ανάγλυφα αρχιτεκτονικά μέλη - θωράκια, κιονόκρανα, επίκρανα - που ακολουθούν την παράδοση της ελληνιστικής εποχής.

Η εσωτερική διακόσμηση συμπληρώνεται με ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Κατά την περίοδο της Εικονομαχίας επικρατούν γεωμετρικά, φυτικά και ζωομορφικά μοτίβα, συχνά με συμβολικό χαρακτήρα. Μετά την αποκατάσταση των εικόνων το 843, παρατηρείται η εισαγωγή εικονιστικής ζωγραφικής, καθώς και νέων αρχιτεκτονικών τύπων ναού, όπως είναι ο σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο.

365  |  395  |  431  |  448  |  535  |  623  |  654  |  668  |  727  |  750  |  765  |  767  |  795  |  827  |  843  |  862  |  949  |  960  |  961
Ψηφιδωτή παράσταση του αρχιτεκτονικού τύπου της "βασιλικής", 4ος αιώνας (Τυνησία, Εθνικό Μουσείο)
Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου από το Καστρί στο Λιμένα Χερσονήσου
365
395
431
448
535
623
654
668
727
750
765
767
795
827
843
862
949
960
961