Θεματική οργάνωση
Η αραβική απειλή επιβάλλει κατά τον 7ο αιώνα νέα διοικητική αναδιάρθρωση, που οδηγεί σταδιακά στην καθιέρωση του θεσμού των θεμάτων. Η αμυντική ικανότητα του νέου συστήματος στηρίζεται στους στρατιώτες - γεωργούς, πολίτες δηλαδή στους οποίους παραχωρούνται εκτάσεις γης με αντάλλαγμα τη στρατιωτική υπηρεσία. Επικεφαλής κάθε θέματος είναι ο Στρατηγός. Η Κρήτη εντάσσεται στο νέο διοικητικό σύστημα της αυτοκρατορίας, αρχικά ως Aρχοντία και από τον 8ο αιώνα ως Θέμα. Αρκετά από τα ονόματα των διοικητών του νησιού αυτήν την περίοδο μας είναι πλέον γνωστά: «Στεφάνου στρατηγού», «Νικολάω υπάτω, βασιλικώ σπαθαρίω και άρχοντι Κρήτης», «Πετρονά βασιλικώ σπαθαρίω και άρχοντι Κρήτης».
365  |  395  |  431  |  448  |  535  |  623  |  654  |  668  |  727  |  750  |  765  |  767  |  795  |  827  |  843  |  862  |  949  |  960  |  961
Αραβοβυζαντινή σύγκρουση, 11ος-12ος αιώνας (Ι. Σκυλίτζης, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη Ισπανίας)
365
395
431
448
535
623
654
668
727
750
765
767
795
827
843
862
949
960
961