Μία αρχαιολογική μαρτυρία
Το Σεπτέμβριο του 1960 ανακαλύπτεται στην περιοχή του λιμανιού της πόλης μαρμάρινη στήλη με επιγραφή που αναφέρει:

«Σύνορα της αγιωτάτης εκκλησίας από τα οποία αποκρούστηκε και οπισθοχώρησε ο διάβολος, όταν όρμισε να εισέλθει και να κάψει την πόλη. 30 Ιουνίου της ΙΔ΄ Ινδικτιώνος, ημέρα Δευτέρα (ή Τετάρτη)».

Η επιγραφή, που χρονολογείται στον 7ο - 8ο αι., αναφέρεται πιθανόν στην απόκρουση πειρατικής επιδρομής. Αποτελεί, επιπλέον, σοβαρή ένδειξη για την ύπαρξη του οικισμού, την «πόλιν» όπως αναφέρεται στην επιγραφή, που, προφανώς, είναι αξιόλογος, αφού όχι μόνο προσελκύει την προσοχή των πειρατών, αλλά κατορθώνει και να αποκρούσει την επίθεση.

365  |  395  |  431  |  448  |  535  |  623  |  654  |  668  |  727  |  750  |  765  |  767  |  795  |  827  |  843  |  862  |  949  |  960  |  961
Η μαρμάρινη στήλη που ανακαλύφθηκε το Σεπτέμβριο του 1960 (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ., Ηράκλειο)
Η επιγραφή που βρίσκεται χαραγμένη πάνω στη μαρμάρινη στήλη, 7ο - 8ο μ.Χ αιώνα (φωτ. Εργαστήριο Πολυμέσων, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ., Ηράκλειο)
365
395
431
448
535
623
654
668
727
750
765
767
795
827
843
862
949
960
961