«Το νοσοκομείο των αμερικανίδων κυριών»
Οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και η κακή διατροφή των προσφύγων κάνουν ορατό τον κίνδυνο επιδημικών ασθενειών. Η λήψη προληπτικών μέτρων και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης κρίνονται απαραίτητα για την αντιμετώπιση της απειλής. Στο Μασταμπά διαμορφώνεται θεραπευτήριο λοιμωδών νόσων, ενώ με αμερικάνικη πρωτοβουλία στα ισόγεια δωμάτια των παλιών τουρκικών στρατώνων δημιουργείται η «Πολυκλινική των Προσφύγων». Επιπλέον, το Πανάνειο Δημοτικό Νοσοκομείο μετονομάζεται σε «Νοσοκομείο των Αμερικανίδων Κυριών», δείγμα κι αυτό της αμερικάνικης συμβολής, και προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πρόσφυγες.
1913  |  1915  |  1918  |  1922  |  1924  |  1925  |  1926  |  1928  |  1929  |  1931  |  1932  |  1934  |  1935  |  1936  |  1938  |  1939  |  1940
Η ανατολική και η βόρεια όψη των οθωμανικών στρατώνων τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, 1910 - 1920 (συλ. Μ. Παπαδάκη-Δάνδολου)
Το Πανάνειο Δημοτικό Νοσοκομείο, στις αρχές του 20ού αιώνα, 1900 (φωτ. Γ. Μαραγιάννης, συλ. Μ. Παπαδάκη-Δάνδολου)
1913
1915
1918
1922
1924
1925
1925
1925
1926
1926
1928
1929
1931
1931
1932
1934
1935
1936
1936
1936
1938
1938
1939
1940