Διαμαρτυρίες
Η τοπική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων και των μουσουλμάνων κατοίκων, αντιμετωπίζει αρχικά με συμπόνια τους πρόσφυγες που φτάνουν στην πόλη. Καθώς, όμως, ο αριθμός τους αυξάνεται, αρχίζουν να διατυπώνονται διαμαρτυρίες και παράπονα (Νέα Εφημερίς, 30-10-1922), ιδιαίτερα από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που έχουν επιταχθεί για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων. Η δυσφορία μεγαλώνει, καθώς παρατηρείται αύξηση της εγκληματικότητας, κυρίως μικροκλοπών.
1913  |  1915  |  1918  |  1922  |  1924  |  1925  |  1926  |  1928  |  1929  |  1931  |  1932  |  1934  |  1935  |  1936  |  1938  |  1939  |  1940
Γλέντι Μικρασιατών στο Ατσαλένιο
1913
1915
1918
1922
1924
1925
1925
1925
1926
1926
1928
1929
1931
1931
1932
1934
1935
1936
1936
1936
1938
1938
1939
1940