Καλλιτέχνες και πνευματική ζωή
Η ανάπτυξη της παιδείας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα αρχίζει τώρα να αποδίδει τους πνευματικούς της καρπούς. Οι μαθητές της εποχής εκείνης γίνονται οι καλλιτέχνες και οι διανοούμενοι του Μεσοπολέμου, ενώ το ενδιαφέρον του ηρακλειώτικου κοινού τροφοδοτείται από τις εξελίξεις και τις ανησυχίες του ευρωπαϊκού πνεύματος. Εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, φιλολογικές βραδιές, επιστημονικές διαλέξεις από προσωπικότητες, όπως ο Στέφανος Ξανθουδίδης, ο σερ Άρθουρ Έβανς και ο Μενέλαος Παρλαμάς, όμιλοι και λέσχες, καθώς και μια σπουδαία «φουρνιά» νέων λογοτεχνών δικαιώνουν το χαρακτηρισμό της πόλης ως κέντρο πολιτισμού. Ηγετική μορφή είναι ασφαλώς ο Νίκος Καζαντζάκης, που αυτήν την περίοδο κερδίζει βήμα-βήμα την πανελλήνια και την παγκόσμια αναγνώριση.

Το 1926 ο Στέργιος Σπανάκης αναλαμβάνει τη θέση του εφόρου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενώ το 1937 ο μικρασιατικής καταγωγής Νικόλαος Σταυρινίδης διορίζεται υπεύθυνος του Τουρκικού Αρχείου του Δήμου Ηρακλείου, επιφορτισμένος με το τεράστιο έργο της μετάφρασης του μοναδικού αυτού για την ιστορία της Κρήτης αρχειακού πλούτου.

1913  |  1915  |  1918  |  1922  |  1924  |  1925  |  1926  |  1928  |  1929  |  1931  |  1932  |  1934  |  1935  |  1936  |  1938  |  1939  |  1940
Καταστήματα Σπυρ. Δ. Αλεξίου, 1937 (ψηφ. αρχείο Ξενοφώντα Κ. Λήμνιου, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Το εξώφυλλο του βιβλίου φυτολογίας της Γ' και Δ' Δημοτικού, 1940 (ψηφ. αρχείο Ξενοφώντα Κ. Λήμνιου, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Βιβλίο Γεωγραφίας της Κρήτης (ψηφ. αρχείο Ξενοφώντα Κ. Λήμνιου, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Απόδειξη είσπραξης διδάκτρων του λυκείου "Κοραής", 1939 (ψηφ. αρχείο Ξενοφώντα Κ. Λήμνιου, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Η αδελφή Placide με μαθήτριες της Γαλλικής Σχολής Καλογραιών Ηρακλείου, 1930 (αρχείο Κωνσταντίνου Ε. Μαμαλάκη, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
1913
1915
1918
1922
1924
1925
1925
1925
1926
1926
1928
1929
1931
1931
1932
1934
1935
1936
1936
1936
1938
1938
1939
1940