«Μεγάλη Ιδέα»
Τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους, που ιδρύεται το 1830, δεν περιλαμβάνουν πολλές περιοχές με πυκνούς ελληνικούς πληθυσμούς. Αρκετές μάλιστα απ' αυτές είχαν ενεργό συμμετοχή στην επανάσταση του 1821, όπως για παράδειγμα η Κρήτη. Για τους υπόδουλους πληθυσμούς η Ελλάδα αποτελεί πλέον τη μεγάλη πατρίδα, στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν, ενώ για το ελληνικό κράτος το όραμα της προσάρτησης όλων των εδαφών, στα οποία ζουν ισχυροί ελληνικοί πληθυσμοί, αποτελεί τον κύριο άξονα της εξωτερικής του πολιτικής. Σε ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση το 1844 ο Ιωάννης Κωλέττης χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο «Μεγάλη Ιδέα» για να προσδιορίσει το εθνικό αυτό όραμα.
1913  |  1915  |  1918  |  1922  |  1924  |  1925  |  1926  |  1928  |  1929  |  1931  |  1932  |  1934  |  1935  |  1936  |  1938  |  1939  |  1940
Εξώφυλλο του περιοδικού "Κρητικόν Ηρώον" (συλ. Τζανή Ιωάννη)
1913
1915
1918
1922
1924
1925
1925
1925
1926
1926
1928
1929
1931
1931
1932
1934
1935
1936
1936
1936
1938
1938
1939
1940