Δημογραφική μείωση
Το 1671 τα στοιχεία των τουρκικών φορολογικών καταλόγων μας επιτρέπουν να υπολογίσουμε το χριστιανικό πληθυσμό των 12 ανατολικών επαρχιών του νησιού (σημερινοί νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου και επαρχία Μυλοποτάμου) σε 65.000 περίπου άτομα. Η μείωση του πληθυσμού γίνεται αισθητή αν συγκρίνει κανείς τον παραπάνω αριθμό με τα στοιχεία των τελευταίων βενετσιάνικων απογραφών, όπου ο πληθυσμός των ανατολικών επαρχιών πλησιάζει ή και ξεπερνά τις 100.000.
1669  |  1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Τμήμα μεγάρου ενετικής περιόδου, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Τα παλιά τείχη και οι πύργοι της πυρίτιδας όπως φαίνονται από την παλιά πόλη, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
1669
1669
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898