Κρήτες πρόσφυγες
Χιλιάδες είναι οι Κρητικοί που, εξαιτίας των επαναστατικών κινημάτων, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν το νησί στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Κύριος προορισμός είναι το ελεύθερο ελληνικό κράτος, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις μεριμνά για την αποκατάστασή τους. Οι Κρήτες πρόσφυγες εγκαθίστανται σε ειδικούς συνοικισμούς, όπως είναι η Μινώα στην περιοχή της Αργολίδας ή η κρητική κοινότητα στη Μήλο, και τους παραχωρούνται εκτάσεις για καλλιέργεια. Αρκετοί βέβαια απ' αυτούς επιστρέφουν στην Κρήτη, όταν ο επαναστατικός αναβρασμός καταλαγιάζει, άλλοι όμως μένουν για πάντα στις νέες τους πατρίδες.

Εκτός, όμως, από την Ελλάδα, οι Κρητικοί μεταναστεύουν αυτήν την περίοδο και σε άλλες περιοχές. Ιδιαίτερα ισχυρή, για παράδειγμα, είναι στα τέλη του 19ου αιώνα η παρουσία τους στην Αίγυπτο και ιδιαίτερα στην Αλεξάνδρεια.

1669  |  1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Φανταστική απεικόνιση βιαιοτήτων στο Ρέθυμνο από ευρωπαϊκό έντυπο του 19ου αιώνα
1669
1669
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898