Φόροι
Δύο είναι οι βασικοί φόροι που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι μη μουσουλμάνοι υπήκοοι του οθωμανικού κράτους: ο φόρος της δεκάτης, που αφορά στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, και ο κεφαλικός φόρος, που βαρύνει όλους τους άρρενες άνω των 14 ετών. Ο πρώτος, παρά το όνομά του, προβλέπει καταβολή του 1/7 της παραγωγής. Η είσπραξη του φόρου ανατίθεται, κατόπιν πλειοδοσίας, σε ιδιώτες εκμισθωτές, οι οποίοι συχνά αυθαιρετούν σε βάρος των φορολογουμένων, αυξάνοντας το ποσοστό που οφείλουν να καταβάλλουν. Ιδιαίτερα βαρύς είναι και ο κεφαλικός φόρος. Το 1672 ο φόρος αυτός ανέρχεται σε 400 άσπρα (οθωμανικά νομίσματα), στα οποία προστίθενται 20 ακόμα άσπρα, ως αμοιβή του φοροεισπράκτορα. Το συνολικό ποσό αντιστοιχεί σε 30 περίπου ημερομίσθια ενός καλά αμειβομένου εργάτη.

Οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται και με άλλους φόρους, τακτικούς και έκτακτους, καθώς και με διάφορες αγγαρείες, την παροχή δηλαδή δωρεάν εργασίας προς όφελος του δημοσίου. Φορολογικές υποχρεώσεις έχουν, τέλος, οι χριστιανοί υπήκοοι και απέναντι στην Εκκλησία της Κρήτης.

1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Νομίσματα επί οθωμανικής κυριαρχίας, 1669 - 1898 (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Δελτίο θερινών δεκάτων, 1891 (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898