Το λάδι
Στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας η ελαιοκαλλιέργεια, που ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από τους τελευταίους αιώνες της Ενετοκρατίας, γίνεται ένας από τους σημαντικότερους τομείς της αγροτικής οικονομίας. Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση ελαιολάδου στη διεθνή αγορά στρέφει τους αγρότες σε συστηματικότερη καλλιέργεια της ελιάς. Πλούσιοι και πυκνοί ελαιώνες προκαλούν συχνά το θαυμασμό των ξένων περιηγητών. Το 50% της παραγωγής προορίζεται για εξαγωγές, με συνηθέστερο προορισμό το λιμάνι της Μασσαλίας.
1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Χαρτόσημο 10 παράδων σε δελτίο φόρου ελαιόδεντρων, από την Κιθαρίδα Ηρακλείου, 1891 (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898