Το κρητικό σαπούνι
«Κοντά εις τα διάφορα φυσικά όπου ευγάζει η νήσος, ευγάζει και μερικά της τέχνης. Το σαπούνι της είναι ονομαστό και διασκορπίζεται εις όλην την Τουρκία και αλλού.»

(Γεωγραφία Νεωτερική, των Δανιήλ Ιερομονάχου και Γρηγορίου Ιεροδιακόνου, 1791)

Το 1717 σ' ολόκληρο το νησί υπάρχουν μόνο 2 σαπωνοποιεία, ενώ μερικές δεκαετίες αργότερα, το 1749, μόνο στο Κάστρο λειτουργούν 20 τέτοιες βιοτεχνίες με αξιόλογη παραγωγή. Μολονότι η ποιότητα του κρητικού σαπουνιού δε θεωρείται από τους Ευρωπαίους εμπόρους πολύ καλή, εντούτοις αγοράζουν μεγάλες ποσότητες προκειμένου να το επεξεργαστούν εκ νέου στα δικά τους εργαστήρια.

1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Πλάκα σαπουνιού με παλαιοτουρκική επιγραφή (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898