Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις
Στη διάρκεια του 19ου αιώνα η παρακμή των παραδοσιακών δομών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας είναι περισσότερο από εμφανής. Παράλληλα, η ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης των εθνικών ομάδων, που συμβιώνουν στο πολυεθνικό οθωμανικό κράτος, αποτελεί απειλή πρώτου μεγέθους για την ενότητα και την ακεραιότητά του.

Στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την επερχόμενη διάλυση της αυτοκρατορίας οι οθωμανικές αρχές προχωρούν σε πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, γνωστές με τον όρο Τανζιμάτ. Το 1826 καταργείται το σώμα των γενιτσάρων. Το 1839 με αυτοκρατορικό διάταγμα (Χάτι Σερίφ) κηρύσσεται η ισονομία και ισοπολιτεία όλων των κατοίκων, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Στις 18 Φεβρουαρίου 1856 με νέο αυτοκρατορικό διάταγμα (Χάτι Χουμαγιούν) παραχωρούνται σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες δικαιώματα αυτοδιοίκησης σε τοπικό επίπεδο. Το 1858 καταργείται η αναγκαστική εργασία - αγγαρεία που επιβάλλονταν στους χωρικούς. Σε οικονομικό επίπεδο καταργούνται αρκετά κρατικά μονοπώλια και αναπτύσσεται το εμπόριο και ειδικά οι εισαγωγές.

1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης των Σιναϊτών και των Αγίων Δέκα, ως τζαμί του Ζουλφικάρ Αλή, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898