Εξισλαμισμοί
Οι εξισλαμισμοί, ομαδικοί ή ατομικοί, αποτελούν συχνό φαινόμενο στην οθωμανική Κρήτη. Μία απλή πράξη ομολογίας της πίστης μπροστά στον ιεροδίκη είναι αρκετή για την αλλαγή θρησκεύματος. Παρατηρείται συχνά τα μέλη μιας οικογένειας να έχουν διαφορετικό θρήσκευμα, καθώς ο εξισλαμισμός ενός γονέα δε σημαίνει αναγκαστικά και τον εξισλαμισμό των παιδιών και αντιστρόφως. Ωστόσο, σε περίπτωση εξισλαμισμού ενός μόνο συζύγου, ο γάμος διαλύεται.

Συχνοί είναι και οι ομαδικοί εξισλαμισμοί, οι περιπτώσεις που αλλάζουν θρήσκευμα ολόκληρα χωριά, κάποτε μαζί και με τον ιερέα. Η αλλαγή θρησκεύματος συνήθως είναι ατομική απόφαση για λόγους συμφέροντος και όχι αποτέλεσμα εξαναγκασμού.

Οι εξισλαμισμένοι χριστιανοί είναι γνωστοί ως Τουρκοκρήτες και οι πηγές τους θέλουν ακόμα πιο σκληρούς σε θρησκευτικά ζητήματα από τους γνήσιους μουσουλμάνους, με έντονη ταυτόχρονα προσήλωση στην πατρίδα τους, την Κρήτη.

1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Τουρκοκρητικιά με την ενδυμασία της εποχής (συλ. Θεοφάνη Κοκκινάκη)
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898