Η ίδρυση του ελληνικού κράτους
Στις 22 Ιανουαρίου 1830 υπογράφεται στο Λονδίνο από τους εκπροσώπους της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας πρωτόκολλο με το οποίο αναγνωρίζεται ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Το έγγραφο αυτό θεωρείται η ιδρυτική πράξη του νεοελληνικού κράτους και είναι γνωστό ως «Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας». Το νέο κράτος περιλαμβάνει την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και τις Σποράδες. Η έκτασή του είναι περίπου 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός γύρω στους 750.000 κατοίκους. Στο εξής όλες οι κρητικές επαναστάσεις έχουν ως κύριο στόχο και σύνθημά τους το αίτημα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.
1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898