«Οργανικός νόμος»
Στις 8 Ιανουαρίου 1868 επικυρώνεται με αυτοκρατορικό διάταγμα το νέο διοικητικό σύστημα της Κρήτης, γνωστό ως «Οργανικός Νόμος». Το νησί αποτελεί ένα βιλαέτι που διοικείται από Γενικό Διοικητή (βαλή), διοριζόμενο από το σουλτάνο. Εσωτερικά διαιρείται σε 5 διοικήσεις, Χανίων, Σφακίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Προβλέπεται, επιπλέον, η δυνατότητα διορισμού και χριστιανών σε υπαλληλικές θέσεις, ενώ οι χριστιανοί μετέχουν πλέον και στη σύνθεση των δικαστηρίων. Αναγνωρίζεται, ακόμη, η ισοτιμία μεταξύ ελληνικής και τουρκικής γλώσσας και εφαρμόζονται φορολογικές ελαφρύνσεις.
1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Αλέξανδρος Ν. Στεφανίδης, από τους πρώτους χριστιανούς που ανέλαβαν δικαστικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο του «Οργανικού Νόμου»
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898