25 Αυγούστου 1898
Στο Ηράκλειο συγκεντρώνονται, αναζητώντας προστασία, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί της υπαίθρου. Η ατμόσφαιρα μέσα στην πόλη είναι εκρηκτική, καθώς η οργή και η αγανάκτηση των μουσουλμάνων προσφύγων στρέφεται εναντίον των χριστιανών που ζουν στην πόλη. Με αφορμή το διορισμό του Στυλιανού Μιχαήλ Αλεξίου στη θέση του πρώτου χριστιανού Διευθυντή των Φορολογικών Γραφείων (Τελωνείου), και ενώ οι νέοι υπάλληλοι πηγαίνουν να αναλάβουν υπηρεσία στο τελωνείο της πόλης, εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι (βαζιβουζούκοι) επιτίθενται, στις 25 Αυγούστου 1898, σ' αυτούς και στο βρετανικό στρατιωτικό τμήμα που τους συνοδεύει.

Σύντομα τα επεισόδια εξαπλώνονται σ' όλη την πόλη. Καταστήματα και σπίτια λεηλατούνται, κτίρια πυρπολούνται, ειδικά στην περιοχή Βεζίρ Τσαρσί (σημερινή 25ης Αυγούστου), και δεκάδες χριστιανοί πέφτουν θύματα του βίαιου αυτού ξεσπάσματος. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται και 17 Βρετανοί στρατιώτες, καθώς και ο Υποπρόξενος της Βρετανίας Λυσίμαχος Καλοκαιρινός. Η αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων είναι άμεση και 17 μουσουλμάνοι εκτελούνται ως πρωταγωνιστές των επεισοδίων.

1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Η οδός 25ης Αυγούστου μετά τα γεγονότα του 1898 (φωτ. Γ. Μαραγιάννης, Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Οδός Μαρτύρων (σημερινή 25ης Αυγούστου) μετά τα γεγονότα της 25ης Αυγούστου 1898 (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Η πύλη του Μόλου λίγο πριν τα γεγονότα της 25ης Αυγούστου, 1898 (Illustrated London News)
Τμήμα της ερειπωμένης πόλης του Ηρακλείου μετά τα γεγονότα της 25ης Αυγούστου, 1898
Μουσουλμάνοι άτακτοι (Βασιβουζούκοι) (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Το Ηράκλειο κατά τα δραματικά γεγονότα του Αυγούστου 1898 (Αθήνα, Μουσείο Αθηνών)
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898