Φτώχεια
«...Δεν ξέρω ποια ήταν η άνεση ή η λαμπρότητα με την οποίαν ζούσαν οι προγενέστεροι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι της περιοχής, αλλά τίποτε δεν θα μπορούσε να είναι πιο πενιχρό από το γεύμα στο σπίτι του παπά. Με φοβερή δυσκολία βρέθηκαν στο χωριό (πρόκειται για το Πισκοπιανό Πεδιάδος) τρία αυγά και μια οκά γάλα. Μετά από το φτωχικό δείπνο, προσπαθήσαμε να κοιμηθούμε. Οι σταθεροί κάτοικοι του μονόχωρου σπιτιού είναι ο παπάς, η γυναίκα του, δύο ψηλές κόρες, δύο γαϊδούρια, δύο αγελάδες και ένα μοσχάρι. Σε αυτούς προστέθηκε τώρα και η δική μου παρέα. Είναι σα να μεταφερθήκαμε σε μια εποχή πριν από τρεις χιλιάδες χρόνια... Η παρουσία όμως των τετράποδων δεν ήταν το μόνο πρόβλημα στο σπίτι του παπά. Μπορώ να μιλήσω και για άλλους αναρίθμητους συντρόφους της κλίνης (εννοεί ψύλλους)...»

(Robert Pashley, Ταξίδια στην Κρήτη, Σύνδεσμος Τ.Ε.Δ.Κ. Κρήτης, 1994, τ. Α΄, σελ. 212)

1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Είσοδος (ίσως) Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου με μικρό παιδί στην πόρτα, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Άποψη της κρήνης Μοροζίνι στις αρχές του 20ού αιώνα (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898