Ζωγράφοι της οθωμανικής περιόδου
Παρά την πνευματική ύφεση που χαρακτηρίζει την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, η θρησκευτική ζωγραφική εξακολουθεί να παράγει αξιόλογα έργα με πρωτεργάτες σημαντικούς ζωγράφους όπως ο Μακάριος Σκορδίλης (18ος αι.), ο Γεώργιος Στάης (αρχές 18ου αι.), ο ιερομόναχος Ιάκωβος (αρχές 18ου αι.) και ο Γεώργιος Καστροφύλακας (18ος αι.). Στο Μεγάλο Κάστρο λειτουργούν το 1818 δύο σχολές ζωγραφικής.
1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
"Η βάπτιση του Χριστού", 1746 (Γ. Καστροφύλακα, Ηράκλειο, Αγία Αικατερίνη των Σιναϊτών)
"Μήτηρ Θεού", 1748 (Γ. Καστροφύλακα, Ηράκλειο, Αγία Αικατερίνη των Σιναϊτών)
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898