Το Κρητικό Ζήτημα
Η παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας γίνεται χρόνο με το χρόνο εντονότερη και της προσδίδει το 19ο αιώνα στη διπλωματική ορολογία την καθόλου κολακευτική επωνυμία «ο Μεγάλος Ασθενής». Η αυξανόμενη εξάρτησή της από τις μεγάλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις επιτρέπει στις τελευταίες να αναμιγνύονται όλο και περισσότερο στα εσωτερικά της ζητήματα. Το θέμα της τύχης της απέραντης αυτής αυτοκρατορίας είναι το περίφημο «Ανατολικό Ζήτημα», που προκαλεί έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής, των οποίων βέβαια τα συμφέροντα είναι συχνά αλληλοσυγκρουόμενα.

Το «Κρητικό Ζήτημα» αποτελεί μία από τις πιο ακανθώδεις πλευρές του «Ανατολικού Ζητήματος». Όπως δηλώνει και ο όρος, πρόκειται ουσιαστικά για το πρόβλημα του καθορισμού της μελλοντικής τύχης του νησιού. Οι χριστιανοί κάτοικοι, με τις συνεχείς εξεγέρσεις τους, διεκδικούν την αποτίναξη της οθωμανικής κυριαρχίας και την ένωση με το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Από την άλλη, η Οθωμανική Αυτοκρατορία επιδιώκει να διατηρήσει την κυριαρχία της στο νησί. Επιπλέον, τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων καθιστούν δύσκολη την επίλυση του προβλήματος.1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Η μπάντα του Β' Βασιλικού Συντάγματος του Sussex (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Ο Πρίγκηπας Γεώργιος επιθεωρεί τα Αγγλικά στρατεύματα στο Ηράκλειο κατά την εορτή της Βασίλισσας Βικτωρίας, 1890
Οι Αγγλικές κατοχικές δυνάμεις στρατοπεδεύουν στο ευθύγραμμο τμήμα από Παντοκράτορα προς Άγιο Ανδρέα, μετά τα γεγονότα της 25ης Αυγούστου 1898
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898