Οι γειτονιές
Οι συνοικίες του Μεγάλου Κάστρου παίρνουν τα επίσημα ονόματά τους συνήθως από το τζαμί που υπάρχει εκεί, κάτι αντίστοιχο, δηλαδή, με τις παλιές χριστιανικές ενορίες. Για παράδειγμα, η γειτονιά γύρω από την παλιά εκκλησία του Αγίου Τίτου, που πλέον είναι το Βεζίρ Τζαμί, ονομάζεται και αυτή Βεζίρ Τζαμισί. Για κάποια άλλα σημεία της πόλης επικρατούν ονόματα που δεν σχετίζονται με θρησκευτικά ιδρύματα, αλλά με κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί. Έτσι, η Πύλη του Ιησού μετονομάζεται σε Γενί Καπί (Yeni Kapi - Καινούρια Πόρτα), ενώ ο προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα σε Κιζίλ Τάπια (Kizil Tapya - Κόκκινος Πύργος).
1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Ο ναός του Αγίου Τίτου ως Βεζίρ Τζαμί (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Εσωτερική προς την πόλη άποψη της Πύλης Ιησού, με τις προσθήκες που έκαναν οι Τούρκοι, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898