Τα τζαμιά
Οι περισσότερες χριστιανικές εκκλησίες μετατρέπονται αμέσως μετά την οθωμανική κατάκτηση σε τζαμιά. Ο μεγάλος ναός του Αγίου Φραγκίσκου (σημερινή περιοχή Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου) γίνεται το «Αυτοκρατορικόν» (Σουλτανικό) ή Χουνκιάρ Τζαμί, ενώ ο άλλος μεγάλος καθολικός ναός της πόλης, ο ναός του Σωτήρα (σημερινή πλατεία Κορνάρου) ονομάζεται Βαλιντέ Τζαμί, επειδή είναι αφιερωμένο στη Βαλιντέ Σουλτάν, τη μητέρα δηλαδή του σουλτάνου. Χαρακτηριστικοί είναι οι αριθμοί των θρησκευτικών ιδρυμάτων στα 1818. Στην πόλη υπάρχουν είκοσι τζαμιά, δύο χριστιανικές εκκλησίες, ο Άγιος Ματθαίος και ο Άγιος Μηνάς, μία αρμένικη εκκλησία και μία εβραϊκή συναγωγή.


1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Η κρήνη Μοροζίνι, με το Δεφτερδάρ τζαμί (Άγιο Μάρκο) να ξεχωρίζει στο βάθος (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Το ανατολικό τμήμα της ενετικής οχύρωσης όπου διακρίνεται η τάφρος των τειχών. Σε πρώτο πλάνο ο ναός του Αγίου Φραγκίσκου, 1901 - 1902 (φωτ. Γ. Μαραγιάννης)
Το Βαλιδέ Τζαμί, ενετικός ναός του Σωτήρα, στα τέλη του 19ου αιώνα (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
Διακοσμητικά πλακίδια από το Βαλιδέ Τζαμί (ναός του Σωτήρα) (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898