«Ένωση ή θάνατος»
Το Μάιο του 1866 οι εκπρόσωποι του κρητικού λαού διαμαρτύρονται για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί και ζητούν με υπόμνημά τους την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Η άρνηση των οθωμανικών αρχών να προβούν σε παραχωρήσεις οδηγεί τελικά σε ένοπλη επανάσταση, που γρήγορα εξαπλώνεται σ' ολόκληρο το νησί. Η Ελλάδα υποστηρίζει παρασκηνιακά την εξέγερση αποστέλλοντας εφόδια, χρήματα και εθελοντές. Η διεθνής συγκυρία, όμως, δεν ευνοεί τις επιδιώξεις των Κρητών και, παρά τις θυσίες και τους αγώνες που έχουν συγκλονίσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, η επανάσταση λήγει στις αρχές του 1869 με την παράδοση ή τη φυγή των τελευταίων εξεγερμένων. Μοναδικό κέρδος για το χριστιανικό πληθυσμό του νησιού είναι η παραχώρηση από το οθωμανικό κράτος ενός νέου διοικητικού συστήματος, του Οργανικού Νόμου.
1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Κρητικός την εποχή της οθωμανικής κυριαρχίας, 1858
Φανταστική απεικόνιση της τελευταίας φάσης του αγώνα στο Αρκάδι, 1866 (Χ. Παχής, No 241, Συλ. Ε. Κουτλίδη, Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη)
Ο Μ. Κόρακας με το γιο του και το μεγάλο εθνικό ευεργέτη Αντώνη Παπαδάκη
Ελαιογραφία με τον Μ. Κόρακα στη μάχη του Λασιθίου το Μάη του 1867 (Αντ. Αλεξανδρίδης)
Γεώργιος Κατεχάκης (Ηράκλειο, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, © Ε.Κ.Ι.Μ.)
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898