Αιγυπτιοκρατία
Το νησί βρίσκεται ουσιαστικά υπό αιγυπτιακή κατοχή ήδη από το 1822, όταν τα αιγυπτιακά στρατεύματα φτάνουν στην Κρήτη για να καταπνίξουν την Επανάσταση. Το 1831 το νησί παραχωρείται επίσημα απο το σουλτάνο στο Μεχμέτ Αλί, αντιβασιλέα της Αιγύπτου, ο οποίος επιχειρεί με αρκετή επιτυχία να επαναφέρει την τάξη και να εξασφαλίσει τη συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων. Μετά τον αφοπλισμό όλων των κατοίκων και την αναδιοργάνωση της δικαιοσύνης, η νέα διοίκηση δίνει ιδιαίτερο βάρος στα δημόσια έργα. Τότε κατασκευάζονται και επισκευάζονται δρόμοι, γέφυρες και οχυρώσεις και γίνεται η εμβάθυνση του ενετικού λιμανιού και η συμπλήρωση του υδραγωγείου.

Ωστόσο, για την πραγματοποίηση των έργων, επιβάλλεται βαριά φορολογία και γίνεται απόπειρα κρατικοποίησης μέρους της γης και επιβολής κρατικών μονοπωλίων σε ορισμένα προϊόντα. Τα μέτρα αυτά γίνονται το 1833 αιτία έντονων διαμαρτυριών εκ μέρους των κατοίκων: «...και το χαράτσι (κεφαλιάτικον δόσιμον) από 4 και 8 γρόσια, τα οποία μας είχεν υποσχεθή εις την αρχήν, αφού τα εδιπλασίασε και τα ετετραπλασίασε, τώρα μελετά και να τα εικοσοπλασιάση» (Αναφορά των συγκεντρωμένων χριστιανών στις Μουρνιές Κυδωνίας προς τις Μ. Δυνάμεις, 20 Σεπτεμβρίου 1833). Παρά τη βίαιη καταστολή των αντιδράσεων, η αιγυπτιακή διοίκηση υποχρεώνεται να ανακαλέσει αρκετά από τα σκληρότερα μέτρα. Τον Ιούλιο του 1840 οι Μεγάλες Δυνάμεις αποφασίζουν, εξαιτίας του πολέμου μεταξύ Αιγύπτου και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την επαναφορά της Κρήτης στην οθωμανική κυριαρχία.

1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Μωχάμετ Άλυ, 1800 (Laroche)
Απόσπασμα από φύλλο της εφημερίδας "Βακάι Γκίριτ" που εκδίδεται στην Κρήτη επί αιγυπτοκρατίας, 1831
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898