Καθημερινή ζωή
Η καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων δεν παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Οι αυθαιρεσίες των κρατικών λειτουργών, η στυγνή εκμετάλλευση των φτωχών χωρικών από τους εκμισθωτές των φόρων, η καταπίεση που ασκούν οι μπέηδες και οι αγάδες, οι επιδημίες, οι φυσικές καταστροφές εξακολουθούν να αποτελούν τα προβλήματα που ταλαιπωρούν σε καθημερινή βάση τον απλό λαό του νησιού.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη εξαιτίας της αδυναμίας του οθωμανικού κράτους να εξασφαλίσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις και υποδομές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην πρόοδο και την ευημερία. Συχνά οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις και τις αδυναμίες στον τομέα της δικαιοσύνης, της παιδείας, των έργων κοινής ωφέλειας, των κρατικών υπηρεσιών. Οι περιγραφές των ξένων περιηγητών, μολονότι όχι πάντα αξιόπιστες, είναι συχνά ανατριχιαστικές, καθώς εστιάζουν στη φτώχεια, τη δυστυχία και την αμάθεια που είναι συχνά φαινόμενα της καθημερινότητας στο νησί.

1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Το Ηράκλειο από τη στέγη της πύλης Παντοκράτορα. Στο βάθος, ο ναός του Αγίου Μηνά και δεξιά ο μιναρές της Αγίας Αικατερίνης, 1898 (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Η κρήνη Μοροζίνι με τα μαρμάρινα ενεπίγραφα περιστύλια που είχαν τοποθετήσει οι Οθωμανοί, 1850 - 1900 (R. Behaeddin, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Κουλουροπώλης (Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898