Οι κάτοικοι της πόλης
Οι κάτοικοι που παραμένουν στην πόλη μετά την οθωμανική κατάκτηση είναι ελάχιστοι. Στα τουρκικά κατάστιχα καταγράφονται μόνο 13 ορθόδοξοι και 26 Εβραίοι άρρενες, υπόχρεοι να καταβάλλουν κεφαλικό φόρο. Οι εγκαταλελειμμένες οικίες και οικοδομήματα παραχωρούνται, ως δώρα ή κατόπιν δημοπρασίας, σε Οθωμανούς στρατιωτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους, που αποτελούν τον πυρήνα του νέου πληθυσμού της πόλης. Στα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός αυξάνεται, πάντα όμως με σαφή υπεροχή του μουσουλμανικού στοιχείου. Αυτή η υπεροχή αρχίζει σιγά σιγά να ανατρέπεται στα τέλη του 19ου αιώνα, οπότε όλο και περισσότεροι μουσουλμάνοι εγκαταλείπουν σταδιακά το νησί, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός των χριστιανών που μετακινούνται από την ύπαιθρο στην πόλη.
1671  |  1681  |  1691  |  1692  |  1715  |  1735  |  1770  |  1771  |  1780  |  1810  |  1812  |  1821  |  1822  |  1823  |  1824  |  1825  |  1828  |  1830  |  1831  |  1833  |  1840  |  1841  |  1850  |  1856  |  1858  |  1862  |  1866  |  1868  |  1869  |  1875  |  1878  |  1881  |  1889  |  1895  |  1897  |  1898
Οθωμανικό Λουτρό, χαρακτικό του 19ου αι. (Stephane Yerasimos)
Χορός μουσουλμάνων στην Πύλη του Αγίου Γεωργίου στη σημερινή Πλατεία Ελευθερίας
1671
1681
1691
1692
1715
1735
1735
1770
1771
1780
1810
1810
1812
1821
1821
1822
1822
1823
1824
1825
1828
1830
1831
1833
1840
1841
1850
1856
1858
1858
1862
1862
1866
1866
1868
1869
1875
1878
1878
1881
1889
1895
1895
1897
1897
1898
1898
1898