Πολιτική Ιστορία
Η πολιτική ιστορία της Κρήτης «συμπυκνώνει» σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις και την ιστορική πορεία ολόκληρης της ανατολικής Μεσογείου. Το νησί άλλοτε αποτελεί μία ενιαία κρατική οντότητα, άλλοτε είναι διαιρεμένο σε πόλεις - κράτη που συχνά ανταγωνίζονται και συγκρούονται μεταξύ τους και άλλοτε αποτελεί τμήμα μεγαλύτερων κρατικών μορφωμάτων. Περίοδοι ειρήνης και ευημερίας εναλλάσσονται με περιόδους βίας και αγριότητας, φάσεις απομόνωσης και εσωστρέφειας διαδέχονται εποχές εξωστρέφειας και αλληλεπιδράσεων με άλλους πολιτισμούς. Η γεωγραφική θέση του νησιού, άλλωστε, είναι παράγοντας που κάνει την Κρήτη δεκτική στις ιστορικές εξελίξεις.

Παρά τις πολλαπλές αυτές μεταβολές που σημαδεύουν την ιστορική πορεία του νησιού, η πόλη του Ηρακλείου είναι η πρωτεύουσα και η έδρα του διοικητικού μηχανισμού αδιάλειπτα από την περίοδο της Αραβικής κυριαρχίας ως τα μέσα του 19ου αιώνα. Το γεγονός αυτό σημαδεύει την εικόνα και το χαρακτήρα της πόλης.Κρήτες βουλευτές υπό περιορισμό σε Ευρωπαϊκό πολεμικό πλοίο, 1911 (Εκδ. Ν. Αλικιώτης, No 347, συλ. Θεοφάνη Κοκκινάκη)
Ο πρίγκηπας Γεώργιος στο Ηράκλειο (Εκδ. Ν. Αλικιώτης, No 27, συλ. Θεοφάνη Κοκκινάκη)
Η υποστολή της Βρετανικής σημαίας λίγο πρίν την οριστική αποχώρηση των Βρετανικών στρατευμάτων από το Ηράκλειο, 13/26 Ιουλίου 1909 (Εκδ. Ν. Αλικιώτης, No 359, συλ. Θεοφάνη Κοκκινάκη)
Επαναστάτες στο Θέρισο, 1905