Πολιτισμός
Μελετώντας κανείς, έστω και επιφανειακά, την πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα στην Κρήτη από το μακρινό παρελθόν ως σήμερα, δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί από την πολυμορφία και τον πλούτο της. Η πολιτιστική αυτή πορεία δεν είναι βέβαια συνεχής και ενιαία. Η πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα γνωρίζει συχνά περιόδους ύφεσης που διαδέχονται εποχές δημιουργικής έξαρσης.

Κάθε περίοδος της μακραίωνης ιστορίας του νησιού, διαμορφώνει τα δικά της πολιτιστικά πρότυπα, συχνά πολύ διαφορετικά από αυτά της προηγούμενης περιόδου, όπως διαπιστώνουμε, για παράδειγμα, παρατηρώντας το φυσιοκρατικό προσανατολισμό της κλασσικής αρχαιότητας σε σχέση με τον υπερβατικό χαρακτήρα της βυζαντινής τέχνης. Αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι, ίσως, ένα από τα πιο γοητευτικά χαρακτηριστικά της κρητικής ιστορίας.

Πήλινος κρατήρας καμαραϊκού ρυθμού, 1750 (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Πήλινο σύμπλεγμα γυναικείου τελετουργικού χορού, 1350 - 1100 (Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο)
Σχέδια από το χειρόγραφο του έργου "Πανώρια" (Γεώργιος Χορτάτζης, Ναΐδριο Αιξωνής, Γλυφάδα, Αθήνα)
"Ο Μυστικός Δείπνος" (Μιχαήλ Δαμασκηνός, Ηράκλειο, Αγία Αικατερίνη των Σιναϊτών)
Νότες από έργο του Φ. Λεονταρίτη (Λονδίνο, Βρετανική Βιβλιοθήκη)
«Οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος», 1605 - 1608 (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Στοκχόλμη, Εθνικό Μουσείο)