Μεταξύ της ενετικής Λότζια και της πλατείας του Αγίου Τίτου, βρίσκεται η ενετική οπλαποθήκη, Αρμερία (Armeria ή Armarento). Αν και εξυπηρετούσε διαφορετικό σκοπό από τη Λότζια, εν τούτοις αποτελούσαν ενιαίο οικοδόμημα.

Κτίστηκε από τους Ενετούς, σε διαφορετικές φάσεις, για να συγκεντρώσει, να φυλάξει και να προστατεύσει το μεγαλύτερο μέρος του οπλισμού τους. Από τους Οθωμανούς διατηρήθηκε η ίδια χρήση και παράλληλα χρησιμοποιήθηκε για τη φύλαξη των φόρων που συγκεντρώνονταν από την ετήσια εισφορά του νησιού.

Νότια άποψη του κτιρίου της Αρμερίας, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)
Βορειοανατολική πλευρά του κτιρίου της Αρμερίας, 1900 - 1905 (Τζ. Τζερόλα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη)